1. Pořadatelem soutěže je Delso s.r.o., se sídlem Milady Horákové, 387/56, Praha 7, 170 00 IČO: 24698016, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze.
  2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli nikoliv Facebooku.
  3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele.

Podmínky zařazení do vyhodnocení soutěže

  1. Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře se správnou odpovědí pod soutěžní otázku na Facebooku.
  2. Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeny komentáře, které budou chybné.

Výherce + výhra

  1. Vylosován bude jeden výherce, který si u firmy https://www.topgal.cz/ může vybrat libovolný školní batoh s penálem. 
  2. Výherce, resp. jeho facebookové jméno bude zveřejněno v příspěvku na Facebooku, výherce bude také kontaktován zprávou přes messenger.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže a právo kdykoliv soutěž ukončit bez náhrady, a to po celou dobu trvání soutěže.

V Praze 18. 7. 2022